אוונטורין ירוק נחשבת לאבן של מזל והצלחה, מגבירה כושר מנהיגות, עצמאות ומסייעת למיקוד וקבלת החלטות. עוזרת בהמסת רגשות שליליים, קבלת שינויים ואיזון אנרגיה בין גברים ונשים.